(1)
Carrasco-Bonet, M.; Selvas-Gardeñas, S. Inter-Accions. Una experiència transdisciplinària En Un Context pedagògic col·lectiu. REIRE 2015, 8, 242–255.