(1)
Lugo-Villaseñor, E.; León-Hernández, V.-A. Pràctiques Tutorials I Autoaprenentatge En Una Universitat Pública Mexicana. REIRE 2015, 8, 284–311.