(1)
Reguant Álvarez, M.; Torrado-Fonseca, M. El mètode Delphi. REIRE 2016, 9, 87–102.