(1)
Alfageme-González, M.-B.; Egea-Vivancos, A. Treballar I Avaluar Per competències En Ciències Socials En Els Centres d’Educació Secundària: Realitat I problemàtica a La Regió De Múrcia. REIRE 2016, 9, 47–61.