(1)
Calderón, D.; Forés Miravalles, A.; Gustems Carnicer, J. Aproximació a Les Fortaleses De caràcter En Els Estudiants d’Educació Social. Perfil d’una Mostra. REIRE 2016, 9, 48–64.