(1)
Biglia, B.; Vergés-Bosch, N. Qüestionant La Perspectiva De gènere En La Recerca. REIRE 2016, 9, 12–29.