(1)
Novella Cámara, A. M. (Ana M.; Venceslao, M.; Forés Miravalles, A. La Funció Docent En Les pràctiques Externes. Una anàlisi De Les Percepcions Dels Agents Implicats Per a La Millora Del Model. REIRE 2016, 9, 65–81.