(1)
Parcerisa-Aran, A. Un Munt d’experiències Per Innovar En Els Estudis De Dret. REIRE 2018, 11, 67–69.