(1)
Oriola Requena, S.; Filella Guiu, G.; Gustems Carnicer, J. Agrupacions Musicals Juvenils: Models Funcionals Per a La Motivació acadèmica Dels Adolescents. REIRE 2018, 11, 18–30.