(1)
Arévalo, L.; Gamallo, P.; Giménez, X. SABER 2.0 a CTEM. Correcció Recompensada I Continguts – Estratègies pràctiques d’aprenentatge Actiu. REIRE 2018, 11, 83–95.