(1)
Alonso-Sanz, A. Actituds De Docents I Discents Davant De l’altra: La Mare universitària. REIRE 2019, 12, 1–14.