(1)
Mauri Álvarez, M.; Vilafranca, I.; Esteban, F.; Román, B.; Anglès, M.; José, C. Les competències Del Grau De Filosofia. Una Proposta De Treball I d’avaluació. REIRE 2018, 11, 1–17.