(1)
Vilà Baños, R.; Torrado-Fonseca, M.; Reguant Alvarez, M. Anàlisi De Regressió Lineal Múltiple Amb SPSS: Un Exemple pràctic. REIRE 2019, 12, 1–10.