(1)
Gros-Salvat, B. Les Comunitats Virtuals Per a La Formació Permanent Del Professorat. REIRE 2008, 1, 1–10.