(1)
Boix-Peinado, J.-L. Nou Professorat d’educació secundària Per a Noves Realitats. Formació Inicial I període Llindar. REIRE 2008, 1, 31–50.