(1)
Skliar, C. De La Crisi De La convivència I l’estar Junts En Educació. REIRE 2009, 2, 1–12.