(1)
Ruíz-Bueno, C. El procés d’ensenyament-Aprenentatge I Les TIC En El Context Actual De l’ensenyament Universitari: La Visió De l’estudiantat. REIRE 2009, 2, 41–65.