(1)
Noguera-Fructuoso, I.; Gros-Salvat, B. El Rol Del Professor En l’aprenentatge col·laboratiu Mediat Per Ordinador. REIRE 2009, 2, 66–82.