(1)
Imbernón, F. La Investigació Sobre I Amb El Professorat. La Repercussió En La Formació Del Professorat. Com s’investiga?. REIRE 2009, 2, 1–9.