(1)
Barbé-Rocabert, C.; Aróztegui-Trenchs, M.; Halbaut-Bellowa, L.; García-Montoya, E.; Torres-Farrés, E.; Suñer-Carbo, J.; Aparicio Pelegrín, R. (Rosa M.; Tico-Grau, J.-R.; Penzo, W.; Vendrell-Gómez, P.; Sánchez-González, S. Ensenyament Presencial a l’aula. Anàlisi metodològica I Avaluació Dels Coneixements Adquirits. REIRE 2009, 2, 10–32.