(1)
Bozu, Z.; Imbernón, F. La Carpeta Docent Com a estratègia Per a La Formaciò d’una pràctica Reflexiva En Els Professors Universitaris Novells. REIRE 2009, 2, 61–73.