(1)
Clipa, O.; Duta, N. La Percepció De l’alumnat Sobre La freqüència d’avaluació. REIRE 2010, 3, 53–67.