(1)
Reig-Hernández, D. El Futur De l´educació Superior, Algunes Claus. REIRE 2010, 3, 98–113.