(1)
Cabrera-Lanzo, N.; Martínez-Olmo, F. L’avaluació De Les competències Transversals a l’ensenyament Universitari. REIRE 2010, 3, 17–28.