(1)
Arús, E.; González Mediel, O.; Tapia, S.; Fernández, M.-J.; Cladellas, L.; Gustems Carnicer, J. Titulats En Mestre d’Educació Musical a La Universitat De Barcelona Dels Cursos 2005 a 2008: Estudi d’inserció Laboral. REIRE 2011, 4, 25–39.