(1)
Cabrera, F. Tècniques I Instruments d’avaluació: Una Proposta De Classificació. REIRE 2011, 4, 112–124.