(1)
Freixa-Niella, M.; Torrado-Fonseca, M.; Dorio-Alcaraz, I.; Pelfort-Homs, E. Les Diplomades I Els Diplomats En Educació Social a La Universitat De Barcelona: Més d’una dècada De trajectòria En El Mercat Laboral. REIRE 2012, 5, 13–36.