(1)
López-Aguado, M.; Gutiérrez-Provecho, L. Com Dur a Terme I Interpretar Una anàlisi Factorial exploratòria Utilitzant SPSS. REIRE 2019, 12, 1–14.