(1)
Campos Bandrés, I. O. «No Recordo Que a l’escola Em Parlessin Sobre Pluralitat lingüística». Un Estudi Qualitatiu Sobre Les Actituds Cap a La Llengua Minoritzada Dels Mestres Altoaragonesos En Formació. REIRE 2019, 12, 1–24.