(1)
Jiménez-Alcázar, J. F. La Interacció Del Videojoc a Les Aules universitàries: Educació I història. REIRE 2020, 13, 1–17.