(1)
Pérez-Bonaventura, M.; Tárrega, S.; Vilajosana, J. Anàlisi De l’ús De Les Xarxes Socials De Les Institucions d’educació Superior Catalanes. REIRE 2021, 14, 1–20.