(1)
Santabarbara Serrano, J. Càlcul De La potència estadística En Estudis d’associació mitjançant Sintaxi En SPSS. REIRE 2021, 14, 1–6.