(1)
Tarragó-Diez, J. A. La Mediació artística Com a estratègia d’inclusió Social Amb Joventut Migrada. REIRE 2021, 14, 1–18.