(1)
Aparicio-Chueca, P.; Bernardo, M.; Domínguez-Amorós, M.; Elasri-Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I.; Triadó-Ivern, X. Estudi Descriptiu Del Rendiment acadèmic En Els Tres períodes De docència universitària Durant La COVID-19. REIRE 2022, 16, 1-17.