(1)
Lugo-López, N.-D.; Pérez-Almagro, M.- del-C.; Caro-Rivas, M.-A. . Aplicació Del mètode Delphi Per a La Validació d’un Instrument Per Mesurar Les Actituds, Els Coneixements I l’ús d’estratègies pedagògiques interdisciplinàries. REIRE 2023, 17, 1-20.