(1)
Rodríguez-Izquierdo, J.; Blasco-Magraner, J.-S. .; Botella-Nicolás, A.-M. Implementació De competències Clau a l’aula De Clarinet Dels Ensenyaments Professionals De Música. REIRE 2023, 17, 1-16.