(1)
Planell-Molist, J.; Sanahuja-Ribés, A. Temàtiques Tractades En Els Treballs De Final De Grau Del Grau En Mestre O Mestra d’Educació Infantil De La Universitat Jaume I: Una Mirada Des De l’educació Inclusiva. REIRE 2023, 17, 1-17.