(1)
Alcañiz-Zanón, M.; Riera-Prunera, C.; Claveria-González, Òscar. La Formació Competencial Dels Llicenciats En Economia I Empresa: Una Visió Des Del Seu Entorn Professional. REIRE 2013, 6, 64–85.