(1)
Pérez-Pérez, I. Una experiència d’innovació Docent En l’assignatura d’Animació Sociocultural. REIRE 2013, 6, 132–149.