(1)
Moreno-Crespo, P.; Pérez-Pérez, I. Estereotips Sobre La jubilació: Projecte d’innovació Docent. REIRE 2014, 7, 53–70.