Pierella, M.-P. (2014). Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(1), 31–49. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1813