Mateos, A., Balsells, M., Molina Garuz, M. C., Fuentes-Peláez, N., Pastor-Vicente, C., & Amorós-Martí, P. (2014). Necessitats educatives per promoure la salut afectiva i sexual en joves en risc social. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 14–27. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2722