Sabariego-Puig, M., Vilà Baños, R., & Sandín-Esteban, M.-P. (2014). L’anàlisi qualitativa de dades amb ATLAS.ti. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 119–133. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.2728