Salinas, H. (2015). Tres nens/es que miren. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(1), 17–30. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.1812