Brasó-Rius, J., & Torrebadella-Flix, X. (2015). Anàlisi i classificació dels jocs de la infància de Joan Amades en funció de la seva lògica interna i del gènere dels practicants (1674-1947). REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 18–42. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.2822