Errobidart, A.-E. (2015). La construcció d’identitats dels professors novells a les seves insercions laborals. Un estudi contextualitzat a l’Argentina actual. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 217–229. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28216