García-Medina, R., & García-Fernández, J.-A. (2015). Cooperar per ensenyar, aprendre de forma cooperativa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 230–241. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28217