Carrasco-Bonet, M., & Selvas-Gardeñas, S. (2015). Inter-Accions. Una experiència transdisciplinària en un context pedagògic col·lectiu. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 242–255. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28218