Herraiz García, F., & Miño-Puigcercós, R. (2015). Zones d’invisibilitat que emergeixen de les relacions pedagogiques. Compartint penombres entre estudiants i docents. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 343–356. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28224