Paredes, J. (2015). L’escolta de l’altre en una relació pedagògica centrada en l’estudiant. Reconeixent-me en les experiències d’altres. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 159–170. https://doi.org/10.1344/reire2015.8.28212